Avdelingene

Våre avdelinger

I år består førskolegruppa av 9 barn. 

Gruppen ledes av Kay Roger Urdshals og Marie Westby. 

Sentio betyr å føle.
Vi er en avdeling med inntil 16 barn i alderen 1-2 år.
Vi har fokus på det nære og trygge, med mye gjentagelser i hverdagen for de minste. Tid og gjentagelser gir trygghet og tilknytning.
Barn lærer å kjenne mange ved først å kjenne få. Ofte deler vi oss i grupper for å gi barna utfordringer og muligheter der de er i utvikling og alder. Dette skaper også tette og nære relasjoner, og er en god forutsetning for at vi og barna skal kunne lese leken, hverandre og intensjonen med leken/ handlingen.


Vi holder oss på gulvet, der barna er. Siden det er mye som skal utforskes og settes ord på, er det viktig for oss å være til stede og fange opp barnas signaler og behov på en best mulig måte.
Vi har en aktiv rolle for å bringe leken frem og videre, slik at den får utviklet seg. Vi fanger opp barnas uttrykk, er mentalt til stede og involvere oss. Vi er lydhøre overfor barnas intensjoner og vi stimulerer barna til å utvikle fantasi, språk og sosial kompetanse. Barn bruker det de lærte og opplevde i leken i går for å videreutvikle leken i dag. Lek avler lek.


E-post: sentio@ulna.no
Tlf.: 404 96 696
Avd leder: Julie Lunde

Sensus betyr å sanse.
Vi er en avdeling med inntil 24 barn i alderen 2 - 6 år.
Hos oss bruker vi barns medvirkning aktivt i hverdagen. Gjennom observasjon av hva barna leker, leser og prater om kan vi lettere velge aktiviteter og rutiner som barna blir fornøyd med.


Vi jobber som et klart og tydelig voksen team, som ser hvert enkeltbarn og deres behov. Vi bruker LØFT metoden aktivt i hverdagen og fokuserer på det positive og den gode utviklingen til enkelt barnet og i fellesskapet.


Vi har en fast turdag i uken. Dette blir ofte ukens høydepunkt. Med skogen som nærmeste nabo blir dette det største sanserommet vi har.


Vi deler oss ofte i mindre grupper og benytter oss av barnehagens mange sanserom inne.
Her på sensus tror vi sterkt på uttrykket «glade voksene, glade barn!»


Dagene er fylt med masse humor og hjertegod latter. Vi vil skape gode barndomsminner. Barnehagen skal være et trygt sted hvor alle blir respektert for akkurat den de er.


E-post: sensus@ulna.no
Tlf.: 953 05 362
Avd leder: Marita Kristine Hagen

Specto betyr å observere.
Vi er en avdeling med inntil 24 barn i alderen 2 – 6 år.
Vi legger vekt på å være veiledende voksne i hverdagslige gjøremål, og innenfor lek og sosial kompetanse. Barn trenger veiledning og ideer for å utvikle en løsningsfokusert holdning. Dette innebærer voksen tilstedeværelse i lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner.


Vi legger stor vekt på språklig og motorisk utvikling gjennom sanseopplevelser. Barna deles inn i grupper hver dag, hvor vi bruker sanse rommene aktivt.
Å dele barna inn i mindre grupper, gir voksne og barn en stor mulighet til tettere kontakt, samtaler, undring og ta tak i øyeblikket ”Carpe Diem”.


For de største barna har vi skoleforberedende og spennende aktiviteter. Vi har fokus på å utvikle et godt selvbilde og en god selvfølelse, slik at de er godt rustet til å møte skolehverdagen og faglig læring.


E-post: specto@ulna.no
Tlf.: 953 05 396
Avd leder: Kay Roger Urdshals