Fjordbyen Barnehage – med hjerte for byen vår!

Velkommen til Fjordbyen Barnehage! Barnehagen har 4 avdelinger med barn fra 0-6 år, og holder til i to bygg. I hovedbygger har vi tre avdelinger, fellesrom, kjøkken, personalfasiliteter m.m. I tilliggende Portnerbolig holder en`avdeling til, samt inspirerende temarom som mediatek og atelier.

Vi er aktive, utforskende og miljøbevisste. Vi mener det er viktig med sunn mat og aktiv kropp. Barna lærer om dette ved å dyrke grønnsaker på uteområdet om våren og høste de inn etter sommeren. Vi baker våre egne sunne brød. Vi er en matpakke-fri barnehage.

Mange av våre lekeapparater stimulerer til å bruke kroppen aktivt. Alle avdelingene drar på turer i by og skog, og vi bruker byen vår aktivt!

Les mer om oss her

Siste fra Facebook

5 dager siden

Fjordbyen barnehage, ULNA As

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling
av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, for- stått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
- Rammeplanen 2017

Vi jobber kontinuerlig med at barna skal lære å ta vare på hverandre, seg selv og miljøet. Barna skal lære seg å bidra i hverdagen gjennom å få ansvarsfølelse og gjennom lek.
... Se merSe mindre

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling
av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, for- stått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
- Rammeplanen 2017

Vi jobber kontinuerlig med at barna skal lære å ta vare på hverandre, seg selv og miljøet. Barna skal lære seg å bidra i hverdagen gjennom å få ansvarsfølelse og gjennom lek.

«Om lærerne hadde jobbet også, så hadde ikke barna hatt noe sted å være.»

Lise 7 år