Avdelingene

Våre avdelinger

Avdeling Askeladden har plass til 16 barn i alderen 2-3 år.

På Askeladden er vi opptatt av lek, læring og sosialt samspill. Tilrettelagte aktiviteter skal være med på å utvikle barna til å bli selvstendige individer, med en helhetlig utvikling både fysisk, psykisk og sosialt.

Ansatte:
Pedagogisk leder 60%: Tone Anita Bjørnstad
Barne og ungdomsarbeider 100%: Kari Grønli
Assistent: Under tilsetting

Avdeling Askeladden
Tlf: 975 58 069
Epost: askeladden@ulna.no

Tyrihans er en avdeling med plass til 20 barn i alderen 3-6 år.

På Tyrihans skal alle føle seg sett og hørt. Vi jobber med mange spennende temaer gjennom året som gir barna mulighet til å bruke sin fantasi og uttrykke seg på ulike måter. Gjennom humor og glede, lek og sang, ønsker vi å gi barna en god hverdag! Vi legger vekt på å jobbe i prosjekt, med språk, lek og vennskap som tema. Vi har god plass og flere rom som inviterer til ulike aktiviteter. På Tyrihans liker vi å være ute, og har en fast turdag i uken.

Ansatte:
Pedagogisk leder100% Hege Hennum
Assistent100%: Anne Hilde Olberg
Assistent100%: Under tilsetting

          Avdeling Tyrihans:
Tlf: 975 58 070
Epost: tyrihans@ulna.no