Åpning av Valle Hovin Idrettsbarnehage i ny stadion!

Idag, 8. januar, åpner vår nye barnehage i VIF´s nye stadion Intility arena.

Det legges opp til gradvis oppstart/opptak av nye barn i januar, før de 70 barna i den midlertidige barnehagen som har vært i drift siden august flyttes over i midten av januar. Vi har p.t. ikke mottatt endelig godkjenning i forhold til barnehagens fulle kapasitet, men antall barn vil være mellom 104 og 130 avhengig av barnegruppens alderssammensetning.

Søke barnehageplass?
Søk her
Er du vår neste medarbeider?
Søk her
IMG_5767

Publisert

8. januar 2018

Del