"Se meg, vær der for meg"

Satsningsområde i ULNA-barnehagene

”Se meg, vær der for meg” er en satsning som Ulna har hatt siden 2015. Gjennom samarbeid med Stine Sofies Stiftelse får personalet og foreldre foredrag om tema vold, krenkelser og seksuelt misbruk. Stiftelsen har også samlinger med førskolebarna. En veileder om temaet brukes i barnehagene til støtte og kompetanseheving.

Innenfor satsningen ”Se meg, vær der for meg” ligger også ansvar for å arbeide målrettet med sosial utjevning, likeverd og inkludering. Alle barn skal bli sett, anerkjent og respektert.

Ulna ønsker å drive helsefremmende barnehager. Vi ønsker å hindre mobbing og krenkelser, vi ønsker å bidra til at barnet får identitet og selvrespekt, at barnet skal kjenne en mening med livet, oppleve mestring, kjenne tilhørighet og trygghet, at det skal få delta og oppleve et felleskap. Dette er psykiske helserettigheter som vi vil bidra til å innfri.

ill3