Viktige datoer

En oversikt over barnehageårets viktige datoer og tider

Januar

2. Planleggingsdag
Barnehagen er stengt.

Februar

6. Offisiell åpning av barnehagen og OL-åpning
Åpningsfest av Valle Hovin Idrettsbarnehage og markering av vinter-OL

9. Planleggingsdag
Barnehagen er stengt

22. Karneval/fargefest
Vi kler oss ut i forskjellige farger

Mars

22. Påskesamling
Foreldre inviteres til hyggelig sammenkomst avdelingsvis morgen/ettermiddag (mer info kommer)

29. Skjærtorsdag
Barnehagen er stengt

30. Langfredag
Barnehagen er stengt

April

2. påskedag
Barnehagen er stengt.

Mai

1. Offentlig høyttidsdag
Barnehagen holder stengt

10. Kristi himmelfartsdag
Barnehagen holder stengt

16. 17 mai-markering
Barnehagen feirer 17. mai

17. mai
Barnehagen holder stengt

18. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt

22. Andre pinsedag
Barnehagen holder stengt

30. Foreldredugnad
Dugnad med servering (FAU)

Juni

8. Sommeravslutning
FAU arrangerer sommerfest for barn og foreldre

Juli

Uke 28 - Ferie
Barnehagen er stengt.

Uke 29 - Ferie
Barnehagen er stengt.

August

Tilvenning
Vi ønsker nye barn velkommen til Valle Hovin Idrettsbarnehage!

Planleggingsdag 17. august - denne dagene holder barnehagen stengt

September

28. Høstfest
Vi inviterer foreldre til kunstutstilling med servering

Oktober

17. Foreldredugnad
Dugnad med servering (FAU)

15. Lysfest
Vi markerer mørketida med en lysfest og servering

Desember

13. Lucia
Vi feirer St. Lucia i barnehagen

20. Nissefest
Vi kler oss i rødt og spiser julegrøt

24. Julaften
Barnehagen er stengt

25. Første juledag
Barnehagen er stengt

26. Andre juledag
Barnehagen er stengt

November