/>

ROBUSTE BARN FOR FREMTIDEN!

Faglig satsningsområde

Vi skal jobbe for at alle barnehagene skal være helsefremmende og tilfredsstille kriteriene for det. Alle våre barnehager skal ha høy kvalitet. For å kunne lykkes med et slikt arbeidsmål er Ulna avhengig av å ha et godt lederskap i alle barnehagene. Hvordan jobber vi for å nå målene?

Vi har utarbeidet verktøy til hjelp og retningsgivende arbeid; «plan for forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser», samt veileder «se meg, vær der for meg» denne er ment å skulle være til hjelp i det forebyggende arbeidet i barnehagen for å sikre barn en trygg og god oppvekst.

En av våre barnehager har fått delta som pilotbarnehage for utarbeidelsen av de digitale håndbøkene til Styd kommunikasjon og KF. Dette er verktøy som er tenkt til bruk for alle barnehager i landet med den hensikt å sikre godt pedagogisk arbeid og utvikle helsefremmende barnehager. Alle tjenesteledere i våre barnehager har fått være med i opplæring i bruk av verktøyet.

Barnekonvensjonen og barns rettigheter står sentralt og dette jobbes aktivt med i alle barnehagene.

Ved kontinuerlig å bruke dette verktøyet i barnehagens metodiske og faglig systemiske arbeid sikrer vi kvalitet innenfor områdene i satsningen.

Den enkelte tjenesteleder vil ha mulighet til å lage rutiner for å følge opp og videreutvikle lederskapskompetansen hos sine pedagoger etter prosess med Line Melvold og Styd Kommunikasjon.

Ved å ha lagt inn sjekkpunkt for alle områder innenfor fagarbeidet i våre rapporteringsrutiner vil vi sikre en god rutine for at vi gjør det vi sier at vi gjør.

Styd Kommunikasjon er nå inne i ytterligere fire av våre barnehager for å bidra med utvikling og endring i forbindelse med leke og relasjons kompetanse. De ser også på hvordan barnehagene kan videreutvikle måte å tilrettelegge for gode psykiske helsefremmende lek og læringsmiljø. Dette ønsker vi at skal bidra til bevissthet, ny kunnskap og en positiv utvikling, for alle barnehagene.

Satsningsområdet vårt innebærer et fortsatt samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen. Alle barnehagene bruker veilederen «se meg, vær der for meg» jevnlig, som hjelp i alle tilhørende saker og utfordringer. Dette området har faggruppen i Ulna fokus på med forskjellige tiltak og metoder.

Veiledning for nyutdannete barnehagelærere er satt i system.

Veiledningskorpset består av fire Tjenesteledere og fagsjef. Veiledningen foregår sentralt i Ulna 4-6 ganger i året.

ULNA- barnehagene jobber aktivt med de syv psykiske helserettigheter i hverdagen.

Se video hvor Psykolog Arne Holte beskriver de 7 psykiske helserettighetene: https://youtu.be/gO9sBCqRgps