Lokal identitet og konsept

I ULNA- barnehagene verdsetter vi den enkelte barnehages lokale identitet og vi har et mangfold av pedagogiske konsept.

Konsept for den enkelte barnehage er utviklet på bakgrunn av barnehagens utforming, beliggenhet, personalets spisskompetanse, foreldremedvirkning m.m.  Noen barnehager er etablert med konkret pedagogisk konsept som grunnlag og andre har utviklet konseptet over tid.

Vi har følgende pedagogiske konsept i våre barnehager:

  • Friluft/ natur
  • Idrett og natur
  • Miljø og kultur
  • Kunst og kultur
  • Språk og kultur
  • Idrett
  • Montessori
  • Forskning

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, samt eksterne og interne styrende er førende for barnehagenes innhold. Med barnas beste i fokus danner dette grunnlag for barnehagenes faglige arbeid. I barnehager med pedagogisk konsept suppleres dette med et utvidet tilbud innenfor den aktuelle retningen. Dette beskrives nærmere i årsplan for den enkelte barnehage.