Avdelingene

Våre avdelinger

Spretten er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 0-3 år.

Hverdagen på Spretten består av lek, omsorg og læring der vi bruker sansene våre aktivt på mange spennende måter, både ute og inne. 

På Spretten er vi så heldige å ha vi et ballrom tilknyttet avdelingen, som vi bruker aktivt i hverdagen. Ballrommet er utstyrt med ballbaseng, trampoline, balansebrett, matter, etc. Dette rommet kalles det grønne rommet, hvor det oppfordres til fysisk aktivitet, og er ett av fire sanserom i Alléen Sansehage

På Spretten jobber det fire ansatte:
Pedagogisk leder 100%: Tone Lindgren
Barne og ungdomsarbeider disp. 100%: Merete Larsen
Medarbeider 100%: Sahetthya Sahadevan (Permisjon) Astri Husvåg

Spektrum er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 0-3 år.

Hverdagen på spektrum består av lek, omsorg og læring der vi bruker sansene våre aktivt på mange spennende måter, både ute og inne. 

På spektrum har vi et musikkrom tilknyttet avdelingen, som vi bruker aktivt i hverdagen. Vi på spektrum er veldig glade i å synge og danse og høre på musikk. På musikkrommet har vi en scene som barna liker å danse på, en discokule, trommer, gitar, ukulele og diverse instrumenter. Dette rommet kalles for det gule rommet og er ett av fire sanserom i Alleen Sansehage. 

På spektrum jobber det fire ansatte:
Pedagogisk leder 100%: Heidi Nordby
Førskolelærer 2 100%: Hanne Langerød
Medarbeider 100%: Nina Drozdz (Permisjon) Kyle Cole
Medarbeider 100% : Betzabell Cardenas

Regnbuen er en blandet avdeling med 13 barn i alderen 2-6 år.

Vi på Regnbuen legger vekt på at hvert enkelt barn skal få mulighet for best mulig vekst og utvikling. Vi observerer barna i deres lek og utfoldelse og tar utgangspunkt i dette når vi lager nye planer for vårt arbeid. Vi legger stor vekt på aktiviteter som forming, sang og musikk, drama og bruk av naturen i det daglige arbeidet. Aktivitetene planlegges og tilrettelegges av de voksne. Vi anser det som viktig at alle barna deltar i aktivitetene.

Vi som jobber her er: 
Pedagogisk leder 100%: Laila Amin
Barn og ungdomsarbeider 100 % Therese Søgaard Lillemo
Medarbeider 100%: Lene Fossum

Harmonia er en storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 3-6 år
Vi legger vekt på det kreative og den gode leken. Hvert enkelt barn skal få mulighet for best mulig vekst og utvikling. Gjennom observasjon av barna i deres lek og utfoldelse, lager planer for vårt arbeid. Vi legger stor vekt på aktiviteter som forming, sang og musikk, drama og bruk av naturen i det daglige arbeidet.

Pedagogisk leder 100%: Nargiss Oudah
Medarbeider 100%: Tina Dahl (Permisjon) Gurmit Plaha
Medarbeider 100% : Sandra Amina Mbakeh