Avdelingene

Våre avdelinger

Veslefrikk er en av småbarnsavdelingene våre, med plass til 14 små i alderen 0-3 år. Det er 4 voksne som jobber på Veslefrikk. En pedagogisk leder og tre assistenter.

Trygghet, trivsel, glede og læring er stikkord for vår avdeling.
Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.

 Vi har:
-Samling hver morgen og ettermiddag -Turdag hver uke -Gruppedag hver uke -Kreativitetsdag hver uke -Utelek hver dag

Tommeliten er den andre småbarnsavdelingene vår, med plass til 10 barn fra 2-3 år. Det er 3 voksne som jobber på Tommeliten En pedagogisk leder og to assistenter.

Trygghet, trivsel, glede og læring er stikkord for vår avdeling.
Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.  

Vi har:
-Samling hver morgen og ettermiddag -Turdag hver uke -Gruppedag hver uke -Kreativitetsdag hver uke -Utelek hver dag

På Alvebo er det plass til 20  barn i alderen 3 til 6 år. Her er det 3 ansatte; en pedagogisk leder og to assistenter. På Alvebo er det leken som er i hovedfokus, ved siden av tilrettelagte aktiviteter.

Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv. Gjennom lek skjer læring, vennskap oppstår og gjennom leken lærer barna sosiale ferdigheter.

Vi er også opptatt av at barna skal ha mulighet til å påvirke dagen sin.
Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.

Vi har:
• Fast turdag hver uke.
• Aktiviteter i aldersinndelte grupper.
• Kreativitetsdager
• Låner gymsalen på Åreppen skole en gang i uka.
• Førskoletrening hver uke.

På Trollstua er det plass til 20 barn i alderen 3 til 6 år. Her er det 3 ansatte; en pedagogisk leder og to assistenter. På Trollstua er det leken som er i hovedfokus, ved siden av tilrettelagte aktiviteter.

Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv. Gjennom lek skjer læring, vennskap oppstår og gjennom leken lærer barna sosiale ferdigheter.

Vi er også opptatt av at barna skal ha mulighet til å påvirke dagen sin.
Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.

Vi har:
• Fast turdag hver uke
• Aktiviteter i aldersinndelte grupper
• Kreativitetsdager
• Låner gymsalen på Åreppen skole en gang i uka
• Førskoletrening hver uke