Viktige datoer

En oversikt over barnehageårets viktige datoer og tider

Januar

1. Nyttårsdag
Barnehagen holder stengt.

Foreldresamtaler/utviklingssamtaler
Mer info kommer.

Februar

09. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt.

16. Karneval
Vi kler oss ut! Skiskole
Januar/februar deltar skolestarterne på vår skiskole

Mars

22. Påskefrokost
Hjertelig velkommen til frokost alle foresatte

29. Skjærtorsdag
Barnehagen holder stengt.

30. Langfredag
Barnehagen holder stengt.

April

2. Påskedag
Barnehagen holder stengt

Foreldresamtaler skolestarterne

Mai

01. Arbeidernes dag
Barnehagen holder stengt

10. Kr. Himmefartsdag
Barnehagen holder stengt.

16. Markerer 17. mai
Barnehagen holder stengt.

17. mai – grunnlovsdag
Vi markerer grunnlovsdagen i barnehagen

18. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt.

21. Andre pinsedag
Barnehagen holder stengt.

Juni

7. Førskoleavslutning
Førskolens sommeravslutning (kl. 12-20)

11. Kunstutstilling
Vernissage

12. Sommerfest
Sommerfest og avslutning i barnehagen

Juli

UKE 28 og 29
Barnehagen holder stengt - God Sommerferie!

 

 

August

Tilvenning/bli kjent
Velkommen til et nytt barnehageår

31. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt

September

04. Foreldremøte
Felles foreldremøte med informasjon om barnehagen

06. Førsteklassefest
Årets skolestartere inviterer til fest for fjorårets skolestartere som nå er blitt Førstklassinger 

Oktober

November

01. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt

02. Planleggingsdag
Barnehagen holder stengt

Desember

02. Lucia
Velkommen til lysfest i barnehagen

20. Nissefest


24. Juleaften
Barnehagen holder stengt

26. Første juledag
Barnehagen holder stengt

27. Andre juledag
Barnehagen holder stengt

31. nyttårsaften
Barnehagen holder stengt