Avdelingene

Våre avdelinger

I år består førskolegruppa av 9 barn. 

Gruppen ledes av Kay Roger Urdshals og Marie Westby. 

Småbarnsavdeling

E-post: sentio@ulna.no
Tlf.: 404 96 696
Avd leder: Julie Lunde

Blandet avdeling

E-post: sensus@ulna.no
Tlf.: 953 05 362
Avd leder: Marie Westby

Blandet avdeling

E-post: specto@ulna.no
Tlf.: 953 05 396
Avd leder: Kay Roger Urdshals

Småbarnsavdeling 

E-post: toddlerne@ulna.no
Tlf.: 414 90 987
Avd leder: Marita Kristine Hagen