Avdelingene

Våre avdelinger

Pedagogisk leder: Erik Grande Garcia:

Tlf avdeling: 404 36 543

 

Avdeling Lanternen har 18 barn fra 3-6 år og 3 voksne.

Vi liker å være mye ute og drar ofte på langtur. Ofte sitter vi rundt bålpannen rundt bålplassen vi har bygget i barnehagen. Noen ganger starter vi dagen med frokost rundt bålpannen eller vi tilbereder lunsj. Vi har også bygget en gapahuk i skogen på Bygdøy.

 

Vi deler barnegruppa inn i tre grupper hvor aktivitetene rullerer:

-         Språk og undringsgruppe

-         Musikk og verksted

-         Kunst og forming.

Vi fokuserer på vennskap og gode relasjoner, kreativitet og undring er et viktig element i barnehagen. Vi er opptatt av at barna skal ha gode opplevelser og barna skal få være med å bestemme sin hverdag.

 

Vi har samlingsstund hver dag hvor vi synger og samtaler om alt mulig rart. Vi leser eventyr og historier som vi dramatiserer og barna leker ute de ulike historiene vi har blitt kjent med. I skrivende stund jobber vi med «Folk og Røvere i Kardemommeby».

Pedagogisk leder: Linda Gustavsson

Tlf avdeling: 404 41 429

 

Avdeling Fyrtårnet er en storbarnsavdeling med 23 barn i alderen 2.5 -6 år og 4 voksne. Vi har fokus på sosial kompetanse, vennskap og barns rett til medvirkning. 

Avdelingen er daglig delt i grupper. Når vi har samling, spiser og er på tur er vi delt i to grupper: Sjøstjernene og Blekksprutene. Navnene har vi valgt på grunn av barnehagenes nærhet til sjøen. 

"Byen vår" er et fast tema som vi jobber med gjennom hele året. Vi benytter oss av mye av det Oslo har å by på. Vi besøker kulturelle severdigheter og snakker om hvordan vi vil at byen vår skal være - og hvordan vi tar vare på den. 
Hver uke er to barn "ukens hjelper" og "miljøagent" De hjelper til med matlaging, pådekking og være med på å kaste plast, papp og matavfall. Dette er veldig stas.


Vi har førskolegruppe to ganger i uken. Disse dagene drar vi på egne turer, jobber med en arbeidsbok og utfører forsøk og eksperimenter med ulike materialer. 

Pedagogisk leder: Anette Gunderhuset

Tlf avdelingen:  400 36 466

 

Avdeling Rorbua er en småbarnsavdeling med 14 barn og 4 voksne  i alderen 1-3 år.

 

Vi har stort fokus på trygghet og barna sine behov. De skal bli sett og møtt med respekt. Vi ser an barnegruppen og lager planen etter barnas interesser og behov. Felleskapet er viktig og at vi skal gi barna gode opplevelser som gir rom for læring og utvikling. Vi jobber mye med barnas sosiale kompetanse og språket slik at de skal bli selvstendige individ som mestrer kommunikasjon og daglige gjøremål.

Barna skal få leke mye for det er gjennom leken at barna lærer best. Det er også viktig for oss at barna skal få utfordringer slik at de utvikler seg, samtidig mestringsfølelse som styrker de som individ.

 

De voksne er tilstedeværende i leken og situasjoner som oppstår for å støtte og veilede barna og være gode rollemodeller

 

Gjennom året har vi temaer som brannuke, gårdsbesøk, turer, høytider, følelser, kroppen, miljø og kultur

Pedagogisk leder: Karoline Torkelsen

Naustet er en småbarnsavdelingen med 14 barn fra 1-3 år, og 4 voksne.

 

Vårt hovedfokus er trygghet, omsorg og sosial kompetanse. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg sett, respektert og at barna skal ha trygge og kompetente voksne rundt seg.

 

Vi tar hensyn til hvert enkelt barns behov, samtidig som vi jobber for at barna skal ta hensyn til hverandre og få et godt forhold til resten av barnegruppen.

 

På naustet er vi i tillegg opptatt av nærmiljø og kultur. Vi ønsker å dra nytte av det Oslo har å by på. Vi har fast turdag hver onsdag hvor vi blant annet tar turen til botanisk hage, Slottsparken, tinkern, Akershus festning, Tøyen barnebibliotek, kunstnerens hus og Astrup Fernley. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer fra byen de bor i og ta med gode minner og lærdom videre i livet.