Avdelingene

Våre avdelinger

Spretten er en avdeling med plass til 14 barn i alderen 0-3 år

Det å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som for barn. Vi legger derfor stor vekt på at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk som mulig for barnet. Trygghet, tillit og tett dialog er en viktig forutsetning å få til dette på en best mulig måte. Nyttig informasjon i forbindelse med oppstart i barnehagen finnes i vår informasjonsbrosjyre.

Vi har god plass til aktive barn, og jobber mye med barn i små grupper for å komme tett på barna og skape gode relasjoner.
Lek og omsorg står i sentrum på vår avdeling.

Ansatte:
Pedagogisk leder 100%: Gro Ringsevjen
Pedagogisk leder 50%: Ellen Kleppe
Barne-og ungdomsarbeider 100%: Anne Larsen
Assistent 100%: Under tilsetting

Avdeling Spretten
Tlf: 907 38 972
Epost: spretten@ulna.no

Avdeling Askeladden har plass til 16 barn i alderen 2-3 år.

På Askeladden er vi opptatt av lek, læring og sosialt samspill. Tilrettelagte aktiviteter skal være med på å utvikle barna til å bli selvstendige individer, med en helhetlig utvikling både fysisk, psykisk og sosialt.

Ansatte:
Pedagogisk leder 60%: Tone Anita Bjørnstad
Barne og ungdomsarbeider 100%: Kari Grønli
Assistent: Under tilsetting

Avdeling Askeladden
Tlf: 975 58 069
Epost: askeladden@ulna.no

Tyrihans er en avdeling med plass til 20 barn i alderen 3-6 år.

På Tyrihans skal alle føle seg sett og hørt. Vi jobber med mange spennende temaer gjennom året som gir barna mulighet til å bruke sin fantasi og uttrykke seg på ulike måter. Gjennom humor og glede, lek og sang, ønsker vi å gi barna en god hverdag! Vi legger vekt på å jobbe i prosjekt, med språk, lek og vennskap som tema. Vi har god plass og flere rom som inviterer til ulike aktiviteter. På Tyrihans liker vi å være ute, og har en fast turdag i uken.

Ansatte:
Pedagogisk leder100% Hege Hennum
Assistent100%: Anne Hilde Olberg
Assistent100%: Under tilsetting

          Avdeling Tyrihans:
Tlf: 975 58 070
Epost: tyrihans@ulna.no