Avdelingene

Våre avdelinger

Arcoiris finner du i toppen av huset i den gamle menighets salen og det er de eldste barna som holder til her. Barna er 4-6 år og vi har egen førskolegruppe for skolestarterne.

Det er en pedagogisk leder og tre assistenter på avdelingen. Barnegruppa består av 22 barn, fordelt på to grupper med 11 i hver.

Vi er en aktiv avdeling som drar på langtur to ganger i uka pr gruppe. I tillegg bruker vi nærområdet for alt det er verdt, og drar til parkene, bibliotekene og museene så ofte vi kan.
Barna styrer mye av hverdagen selv innenfor rammene vi voksne setter. Vi har et stort rom, som krever at rutinene følges for at hverdagen skal bli god for alle. Vi begynner dagene med rolige aktiviteter fordelt ved bord, på scenen eller inne på hytta vi har på avdelingen. Midt på dagen er ofte en gruppe på tur, og da er det mye plass å boltre seg på for de barna som er igjen. Vi har også masse formingsaktiviteter tilgjengelig. Ute setter vi ofte i gang med ring lek eller andre leker der barna samarbeider.

Pedagogisk leder: Nina
Tlf: 98264201
E-post: arcoiris@ulna.no

Cometas er en avdeling med barn fra 2-4 år. Det er 18 barn på avdelingen. Avdelingen har tre voksne, en pedagog og to assistenter.

På Cometas har vi fokus på å skape gode relasjoner med barna gjennom aktiviteter og god lek. Vi har også fokus på vennskap.
Vi er opptatt av at barna får gode opplevelser i det daglige på både spansk og norsk gjennom sanger, eventyr og gode samtaler. Vi har også ulike temaer som vi jobber med hver måned, så barna får ulike utfordringer, variasjoner og ulike opplevelser.
Avdelingen er oppdelt i flere små rom, og vi har valgt å ha tema på hvert av rommene. Et rom er formingsrom, der barna kan boltre seg med formingsaktiviteter, et annet er dukkerommet, der barna kan leke rollelek, og et annet rom er for konstruksjonslek. Vi opplever at dette skaper mer ro og gode leke stunder for barna.
En dag i uka har vi turdag. Vi reiser på korte turer og litt lengre turer. Vi legger alltid turene opp etter barnas mestringsnivå. Ofte kan selve turen være like spennende som målet på turen.

Pedagogisk leder: Dina Jorunn Lereim Holestøl
Assitenter: Daniella Calatayud og Monika Cebrian
Tlf: 982 64 238
E-post: cometas@ulna.no

Estrellitas er en av Gaia barnehage sine småbarnsavdelinger og har 15 barn i alderen 1 – 3 år.
Avdelingen har fire ansatte; en pedagogisk leder, en forskolalærer og 2 assistenter.

På Estrellitas har vi fokus på trygghet, omsorg og vennskap, og vi er opptatt av at alle barna for en god hverdag preget av lek og glede.
Vi gir rom for gode opplevelser og aktiviteter både på Norsk og Spansk.
Ved siden av språket spansk er vi opptatt av kulturformidling for de minste. Vi bruker tid på eventyr og gennom hele året har vi flere spennende temaer for å fange opp barnas personlige uttrykk.

Vi ønsker også å gi barna gode opplevelser med turer til ulike plasser i Oslo. Turmål velges fritt blant byens muligheter, men tilpasses alltid barnas modenhet og mestringsnivå.

Pedagogisk leder: Viky Saharopulos
Forskolalærer: Karoline Espeland
Assitenter: Nicole Hansen og Karen Oyarzun
Tlf: 98 24 30 89
E-post: estrellitas@ulna.no

Luna er en avdeling med barn fra 10 mnd. - 3 år. Det er 14 barn på avdelingen.
Avdelingen har 4 voksne 2 pedagoger og 2 assistenter.
På Luna arbeider vi for å skape trivsel, trygghet, omsorg og stabilitet da barna er små og har behov for fysiske omsorg for å føle nærhet, beskyttelse og hvile.
Vi er opptatt av at barna skal få glede av og utvikle kroppen sin ved å være fysiske aktive. Vi ønsker også å skape gode relasjonene mellom barna og gi barna positive sosiale erfaringer. Vi tar oss mye tid til å lytte, se på kroppsspråket, tid til å gjenta og bearbeide opplevelser. Vi deler avdelingen i 4 små grupper og dette er for å tilpasse oppleggene etter barnas behov , modenhet og mestringsnivå.
To grupper er inne og to ute.
På dukkerommet har barna anledning til å lage mat og kle seg ut, det andre rommet bruker vi til konstruksjonslek, drama og dans med musikk (fysiske aktiviteter), på spiserommet lærer barna å konsentrere seg.
Vi bruker spill(puslespill, perler, se på bøker).
Vi ser at barna kommer mer sammen og lærer seg å dele på ting og gir omsorg til hverandre. De andre to gruppene som er ute, har gleden av å bruke kroppen sin og bli kjent med andre barn og glede av opplevelsen i naturen.
2 dager i uken går vi på tur i nærmiljøet, barna er glade når de mater fuglene.
Vi gir barna gode opplevelser gjennom sang, eventyr fortellinger og vi gjør dette både på spansk og norsk. Vi ønsker å flette begge kulturene sammen, da dette skaper et godt grunnlag for barns utvikling.

Pedagogisk leder: Ingri Storås
Forskolalærer: Maud Brostrøm
Assitenter: Rolando Ellis og Joanna Lazo
Tlf: 48 51 48 20
E-post: luna@ulna.no