Avdelingene

Våre avdelinger

Piri piri er en småbarnsavdeling, med plass til 15 små i alderen 10 mnd-3 år. Det er 4 voksne som jobber på Piri piri. En pedagogiskleder, førskolelærer 2 og to assistenter. Trygghet, trivsel, glede og læring er stikkord for vår avdeling.

Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.

Vi har:
- Samling hver dag
- Turdag hver uke
- Kreatiive aktiviteter
- Utelek hver dag

Chili er en avdeling for stor barn, med plass til 19 barn i alderen 3-6 år. Det er 4 voksne som jobber på Chili. En pedagogiskleder, førskolelærer 2 og to assistenter. Lek og vennskap er hovedfokus, ved siden av tilrettelagte aktiviteter.

Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv. Gjennom lek skjer læring, vennskap oppstår og gjennom leken lærer barna sosiale ferdigheter.

Vi er også opptatt av at barna skal ha mulighet til å påvirke dagen sin.
Vi jobber aktivt med alle fagområdene i Rammeplan for barnehager. Aktiv læring og gjentagelse gir barna gode mestringsopplevelser og et godt selvbilde.

Vi har:
- Samling hver dag
- Turdag hver uke
- Kreatiive aktiviteter
- Utelek hver dag