Avdelingene

Våre avdelinger

En småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1-2 år. Dette er en avdeling som setter hovedfokus på trygghet. I hverdagen sin bruker de mye musikk og musikkinstrumenter. Gleden ved å høre musikk og selv utøve den ser vi hver dag i bhg, særlig blant de minste barna våre.

På Flaggspett har vi 3 ansatte:
Pedagogisk leder 100%: Sara Karlsson
Ped.medarbeider 100%: Cordelia Snilsberg
Ped.medarbeider 100%: Regine H. Frøystadvåg

Tlf: 404 72 096
E-post: flaggspett@ulna.no

Mellomavdelingen vår med 10 barn i alderen 2-3 år

Rødspett er en avdeling hvor de fokuserer en mye på selvstendighet og mestring. Vi mener at ved å oppmuntre barna til å løse problemer selv, samtidig som man gir litt hjelp, kan barna fremdeles oppleve mestringsfølelse. Vi har også fokus på at alle skal være inkluderende, både i lek og generelt i samvær med andre mennesker.

På Rødspett jobber det 3 ansatte:
Pedagogisk leder 60% Marianne L.Larsen (også 40% daglig leder)
Ped.medarbeider 100%: Marlen Khile (studerer til barne og-omsorgsarbeider)
Ped.Medarbeider 100% Marte Leine Stinterud
Vikar 40%: Stephanie Richard

Tlf: 404 71 632
E-post: rodspett@ulna.no

Grønnspett er den eldste avdelingen vår med flest barn. Her går det 18 barn i alderen 3-6 år.
Grønnspett er en utforskende og nysgjerrig gjeng som bruker naturen mye, både til lek og læring. De har vært så heldige og fått låne en hageparsell som de pleier å besøke flittig på våren og sommeren. Der dyrker de sine gne grønnsaker som de også bruker til matlaging, samt det og være kreative med å lage f.eks sin egen teblanding som de gjorde i fjor.
Mobbing og utestengelser står også sentralt på denne avdelingen og har fokus på at alle skal minimum ha en venn.

De som jobber på Grønnspett er:
Pedagogisk leder 100%:Miriam Næsheim
Ped.medarbeider 100 % :Siri Beate Myhre (studerer barne og- ungdomsarbeider)
Ped. Medarbeider 100%: Maximo Bendixen

Tlf: 404 71 679
E-post: Gronnspett@gmail.com