Avdelingene

Våre avdelinger

Er en småbarnsavdeling forbeholdt 0-3 år, med plass til 14 barn.

Pedagogisk leder:
Lone Tårstad

E-post:
tropp1@ulna.no

Vi har:
- Samlinger
- Fast turdag
- Ute hver dag

Er en storbarnsavdeling forbeholdt 3-6år, med plass til 18 barn.

Pedagogisk leder:
Roger Gudbrandsen

E-post:
kompani1@ulna.no

Fast turdag hver uke.
Friluftsgruppe hver onsdag for barna som er 4 år, de har eget opplegg med ekstra vekt på vårt friluftskonsept.
Førskolegruppe som lyder navnet «korporalklubb» Eget opplgg, utflukter etc for disse barna.

Er en storbarnsavdeling forbeholdt 3-6år, med plass til 18 barn.

Pedagogisk leder:
Karoline Grønning

E-post:
kompani2@ulna.no

Vi jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen og har fokus på dette gjennom dagen. Leken står sentralt og mye av læringen og dannelsen får sitt utspring i dette.

Vi har:
- Fast turdag hver uke
- Friluftsgruppe for barn 4 år med en fast dag i uka, de har eget opplegg m/ ekstra vekt på friluftskonseptet vårt.
- Førskolegruppe som kalles korporalklubb med en fast dag i uka, her har vi ulike utflukter og eget opplegg for disse barna.
- Det foreligger en solid dose samarbeid mellom disse 2 avdelingene, faktisk hele huset sett under ett.