Viktige datoer

En oversikt over barnehageårets viktige datoer og tider

Januar

2. Planleggingsdag

Februar

6. Samefolkets dag 9.ULNA planleggingsdag 12-16. Hauerseter OL

Mars

2. Karneval 13. Barnehagedagen Foreldre inviteres til "foreldrekaffe" fra kl. 15.00-16.30 22. Påskefrokost 28. Dagen før skjærtorsdag Barnehage stenger kl. 12.00

April

Foreldresamtaler Mer info kommer... Foreldremøte Mer info kommer...

Mai

1. Arbeiderenes fridag Barnehagen er stengt. 10. Kristi Himmelfartsdag Barnehagen er stengt. 16. - 17. mai markering i barnehagen 17. Nasjonaldagen Barnehagen er stengt. 18. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. 21. andre. pinsedag Barnehagen er stengt.

Juni

Avslutning for korporaler

Juli

Uke 28 og 29 Barnehagen er stengt.

August

Tilvenning nye barn

September

Uke 38 - Brannvernsuke

Oktober

24. FN-dagen Foreldresamtaler Mer info kommer...

November

1. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. 2. Planleggingsdag Barnehagen er stengt.

Desember

13. Luciafeiring Julebord for barna Mer info kommer... Pepperkakebaking med besteforeldr Mer info kommer...