Viktige datoer

En oversikt over barnehageårets viktige datoer og tider

Januar

2. Planleggingsdag


Februar

6. Samefolkets dag


9.ULNA planleggingsdag


12-16. Hauerseter OL


Mars

2. Karneval


13. Barnehagedagen
Foreldre inviteres til "foreldrekaffe" fra kl. 15.00-16.30

22. Påskefrokost


28. Dagen før skjærtorsdag
Barnehage stenger kl. 12.00

April

Foreldresamtaler
Mer info kommer...

Foreldremøte
Mer info kommer...

Mai

1. Arbeiderenes fridag
Barnehagen er stengt.

10. Kristi Himmelfartsdag
Barnehagen er stengt.

16. - 17. mai markering i barnehagen


17. Nasjonaldagen
Barnehagen er stengt.

18. Planleggingsdag
Barnehagen er stengt.

21. andre. pinsedag
Barnehagen er stengt.

Juni

Avslutning for korporaler

Juli

Uke 28 og 29
Barnehagen er stengt.

August

Tilvenning nye barn


September

Uke 38 - Brannvernsuke


Oktober

24. FN-dagen


Foreldresamtaler
Mer info kommer...

November

1. Planleggingsdag
Barnehagen er stengt.

2. Planleggingsdag
Barnehagen er stengt.

Desember

13. Luciafeiring


Julebord for barna
Mer info kommer...

Pepperkakebaking med besteforeldr
Mer info kommer...