Avdelingene

Hola Barnehage består av to avdelinger som er fordelt på to etasjer i huset. I første etasje er småbarnsavdelingen Corazón med barna i alderen 0-3 år. I andre etasje har vi storbarnsavdelingen Cielo med barn i alderen 3-6 år.

********

Hola Barnehage tiene dos departamentos que están divididos en dos plantas en la casa. En la primera planta está el departamento de niños pequeños Corazón con niños de 0 a 3 años. En la segunda planta está el departamento Cielo con niños de 3 a 6 años.

Våre avdelinger

Avdeling Corazon:
Småbarnsavdeling med nysgjerrige og utforskende barn i alderen 0-3 år.
Vi har to aldersinndelte grupper med eget opplegg som er tilpasset barnas utvikling.

Avdelingsleder: Julie Øyen
Telefonnummer: 92011025

********

Departamento Corazón: Departamento de los niños más pequeños con niños curiosos e investigadores de edades entre 0 y 3 años. Tenemos dos grupos divididos por edades con un programa concreto acorde con el desarrollo de los niños.

Líder del departamento: Julie Øyen.
Tlf.: 92011025

Avdeling Cielo:
Storbarnsavdeling med kreative og utforskende barna fra 3 til 6 år. Vi har tre ulike grupper i forhold til alder (Nube 3 år, Luna 4 år og Sol 5 år).
I tillegg har førskolebarna sitt eget opplegg en gang i uka når de har tid for «Skolegjengen».

Avdelingsleder: Laura Díaz del Castillo.
Telefonnummer: 98243088

********

Departamento Cielo:
Departamento de los niños de 3 a 6 años. Tenemos tres grupos diferentes divididos por edades (Nube 3 años, Luna 4 años y Sol 5 años). Además los niños que van a empezar el colegio tienen un plan propio una vez a la semana cuando tienen tiempo para «La Banda del Cole».

Líder del departamento: Laura Díaz del Castillo
Tlf.: 98243088