Avdelingene

Våre avdelinger

Stjerne og Regnbue er rene småbarnsavdelinger for barn mellom 1-3 år. Begge avdelingene består av 13 barn, og 4 ansatte. Avdelingene har like rutiner og innhold, og samarbeider mye slik at barna blir kjent med hverandre på tvers. Barna sover ute i vogner hele året, og begge avdelingen har tilrettelegging med egen dør ut til soveområdet.

Pedagogisk leder på Stjerne: Camilla Krøglid
E-post: stjerne@kattabarnehage.no
Telefonnummer til avdelingen: 902 74 292

Pedagogisk leder på Regnbue: Marte Enger
E-post: regnbue@kattabarnehage.no
Telefonnummer til avdelingen: 902 76 527

Måne er en mellomavdeling for barn mellom 2 og 4 år. Avdelingen består av 14 barn, og 4 voksne. Avdelingen jobber mye med språk og selvstendighet, og er et fint mellomstopp før man skal starte på storebarnsavdeling. Denne avdelingen blir satt sammen av de eldste barna på Stjerne og Regnbue ved nytt barnehageår. Barna deles ofte i grupper, f.eks. på tur, slik at det pedagogiske tilbudet blir tilpasset barnets alder.

Pedagogisk leder: Victoria Elisabeth Baraas Myhrer
E-post: mane@kattabarnehage.no
Telefonnummer til avdelingen: 930 78 394

Sol er avdelingen for de eldste barna, og består av 20 barn i alderen 3-6 år, samt 3,5 voksne. Avdelingen deler ofte barna i grupper etter barnas alder, og reiser ofte på heldagsturer. Vi har en egen gruppe for førskolebarna, som driver med skoleforberedende aktiviteter.

Pedagogisk leder: Geir Kristian Egenes
E-post: sol@kattabarnehage.no
Telefonnummer til avdelingen: 930 78 397