sss1

Barn og vold på dagsorden

Denne uken har Ulna-barnehagene i Ullensaker hatt besøk av Harald Dean fra samarbeidspartner Stine Sofies Stiftelse. Sammen jobbes det for en barndom uten vold.

Samtaler med barna skal gi kunnskap
Dean har i har hatt samlingsstunder med femåringene i alle barnehagene, hvor de har snakket om hva som er lov og ikke lov, og at alle barn har rett til å bestemme over egen kropp. – Engasjementet blant førskolebarna har vært stort! Vi har hatt mange gode samtaler som forhåpentligvis har ført til økt trygget rundt egen kropp og når de skal si «nei!» sier Dean.

Dean har også holdt kveldskurs for ansatte og foreldre, hvor de tok for seg situasjonen i Norge i dag, konsekvenser av å bli utsatt for vold og viktigheten av tidlig innsats.

–Budskapet vårt er klinkende klart: For barns beste må vi tørre å tenke det verste, sier Dean. Han påpeker at barnehageansatte ofte vegrer seg for å si ifra når de har en dårlig magefølelse. – Det skorter nok mer på handlingskompetansen enn selve kompetansen rundt barn og vold, forteller han, og bruker «Kristoffer-saken» som et eksempel.

"Alle våre barnehageansatte skal være kompetente til å handle ved mistanke om vold og overgrep."

Tonje Engelsen, fagsjef ULNA-barnehagene

sss2

Koster samfunnet dyrt
Dean viser til forskning og forteller at de langsiktige konsekvensene av å bli utsatt for vold i barndommen er store og triste. Mange av barna får ofte svært redusert livskvalitet med angst, depresjoner og tilknytningsvansker. Ofte faller de tidlig utenfor arbeidslivet og blir avhengige av helsehjelp. Han understreker at det derfor er så viktig at alle barnehageansatte ved mistanke må tørre å spørre barna direkte. – Mange barn er traumatiserte nettopp for de aldri blir spurt. De blir oversett. Det tar i snitt 17 år fra overgrepene skjer til offeret velger å fortelle det. Dere som sitter her må være med på å bidra til at disse barna får en mindre kjip barndom og ungdom, anmoder Dean, og ber alle om ta grep om de mistenker at noe ikke er som det skal være.

Barnehagepakken skal gjøre barn kompetente
For å gjøre det enklere for barn å si ifra har Stine Sofies Stiftelse har utarbeidet en barnehagepakke som skal være et verktøy for barnehageansatte. En del av pakken er den skjønnlitterære boken «Jeg er meg, min meg,» skrevet av Eli Rygg og Margrethe Wiede Aasland.

En bok om kropp, gode og vonde følelser, ulovlige hemmeligheter og berøringer, som leses for barna i barnehagen. – Vi opplever at barn identifiserer seg med historien, de peker sier «Det er meg» når de voksne leser for dem. Det er enklere for et barnehagebarn å si disse tre ordene enn å fortelle egen historie. Barn blir dessuten aldri bedre til å fortelle enn det voksne er til å spørre, avslutter Dean.

Ulna-barnehagene hever kompetansen
Ulnas fagsjef Tonje Engelsen er enig og sier at alle våre barnehageansatte skal være kompetente til å handle ved mistanke om vold og overgrep. – Vi skal vite hvilke tegn vi skal se etter og hvordan vi skal snakke med barn som ikke har det bra, fortsetter hun og viser til barnehagekjedens satsningsprosjekt «Se meg, vær der for meg,» hvor denne barnehagepakken brukes aktivt. Prosjektet skal heve personalets kompetanse, gi mot til å handle, slik at de utsatte barna fanges opp og gis hjelp.
-Dette er et viktig tema som det må jobbes godt med gjennom hele året. Vi bruker mye tid på dette i Ulna, og det skal vi fortsette med, sier Engelsen.


Les mer på Stine Sofies Stiftelse

Publisert

7. desember 2017

Kategorier

Tagger

Del