Søk barnehageplass

ULNA-barnehagene har opptak via samordnet opptak i barnehagens kommune.
OBS! Søknadsfrist 1. mars

AKERSHUS

Fjordveien Barnehage
Bærum
- Søk plass her -
Hjemmeside
Facebookside


Gjerdrum Friluftsbarnehage
Gjerdrum
- Søk plass her -
Hjemmeside
Facebookside


Alvheim Barnehage
Ullensaker
- Søk plass her -
Hjemmeside
Facebookside


Hauerseter Barnehage
Ullensaker
- Søk plass her -
Hjemmeside
Facebookside


Kverndalen Barnehage
Ullensaker
- Søk plass her -
Hjemmeside
Facebookside


HEDMARK, BUSKERUD
OG SØRLANDET

Brovold barnehage
Løten
- Søk plass her -
hjemmeside
Facebookside


Foss Barnehage
Lier
- Søk plass her -
hjemmeside
Facebookside


Carpe Diem barnehage
Røyken
- Søk plass her -
hjemmeside
Facebookside


Veslekollen Montessori Gårdsbarnehage
Lillesand
- Søk plass her -
hjemmeside
Facebookside


Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage
Lillesand
- Søk plass her -
hjemmeside
Facebookside