Avdelingene

Våre avdelinger

Enga er vår storbarnsavdeling med aldersgruppen 3-6 år. Avdelingen er mye ute og leker på vårt fantastiske uteområde samtidig som barna har rom og mulighet for fysisk utfoldelse innendørs. Enga har minst to turdager i uken og deler avdelingen inn i mindre grupper og har fast førskolegruppe for de eldste barna. De voksne fokuserer på at barna skal oppleve mestring og å utfordre egne grenser i lek, være seg klatring, løping eller puslespill. På avdelingen er det en stor installasjon hvor barna kan klatre, krype og se gjennom vinduer. De har også en stor klatrevegg til barnas store begeistring.

Dette er avdelingen med de mellomstore barna fra 2-3 år. Spissen er mye ute uansett vær og vind, og de spiser også flere måltider utendørs. Avdelingen har minst to turdager i uken og drar gjerne på lengre turer med t-bane, buss og trikk. De har fokus på gleden ved fysisk aktivitet og å mestre gjennom å klare selv. Med godt humør kommer god lek, og gjennom aktive voksne kommer aktive barn. Avdelingen har stort fokus på gjenvinning og bruker gjerne pappesker o.l. til å lage installasjoner og leker sammen med barna.

Vingen er en av fire småbarnsavdelinger, og har aldersgruppen fra 1-2 år. På Vingen er det en gruppe med 12 barn og en aktivitetsgruppe med 6 barn. I aktivitetsgruppen er det ekstra fokus på utelek og tur med minst to turdager i uken. De samarbeider tett med aktivitetsgruppen på avdeling Miniklanen. Vingen har fokus på forming gjennom landart og bruk av naturen og de deler barna opp i mindre grupper flere dager i uken. Avdelingen har en grovmotorisk sanseinstallasjon som barna utfolder seg ved og speil hvor barna kan se seg selv og utforske ulike ansiktsuttrykk m.m.

Miniklanen er en av fire småbarnsavdelinger, og har aldersgruppen fra 0-2 år. Det er en gruppe med 12 barn og en aktivitetsgruppe med 6 barn. I aktivitetsgruppen er det ekstra fokus på utelek og tur med minst to turdager i uken. De samarbeider tett med aktivitetsgruppen på avdeling Vingen. Avdelingen har fokus på barns motoriske utvikling og gleden ved mestring. Begeistrede voksne skaper trygge barn som tør å utfordre seg selv. Minklanen har en liten klatrevegg hvor barna får testet seg, og et lekekjøkken hvor barna tilretter de lekreste retter.

På Tippen er barna i aldersgruppen 0-1 år. De har fokus på trygghet og barns mestring sett fra barnas nivå. Tippen har turdag minst to dager i uken. På avdelingen er det en stor sansemotorisk installasjon hvor barna kan holde seg fast, se seg i speilet og rangle med leker. Det er også en stor uro i taket på avdelingen som gjør lesekroken ekstra hyggelig og beroligende for de minste barna.

Snappern er den fjerde småbarnsavdelingen og har aldersgruppen 0-1 år. De har fokus på mestring gjennom humor og glede. Avdelingen har speil på veggene, og flere typer klosser hvor barna kan utvikle både fin- og grovmotorikken sin. Det er et stort madrassbasseng hvor barna kan klatre inn og ut, og som også brukes til for eksempel lærerike stunder med pekebøker eller sangstunder.