Velkommen til Valle Hovin Idrettsbarnehage

I Valle Hovin Idrettsbarnehage legges grunnlaget for bevegelsesglede inne og ute. Barna skal oppleve trivsel i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet.

Motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen. Å mestre grunnleggende fysiske ferdigheter er av stor betydning for barns utvikling og evne til å leke.

Les mer om oss her

Siste fra Facebook

Noen av våre grupper drar jevnlig på turn, hvor barna har tilrettelagt opplegg sammen med de voksne. Samtidig er de ansatte og barn i full aktivitet i barnehagen, nå om dagen er det fotball som gjelder for store og små⚽
Vi ønsker å stadig introdusere nye aktiviteter og idretter for barna våre, som viser stor entusiasme 🏅🏅

"Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling."
Rammeplanen 2017
... Se merSe mindre

Noen av våre grupper drar jevnlig på turn, hvor barna har tilrettelagt opplegg sammen med de voksne. Samtidig er de ansatte og barn i full aktivitet i barnehagen, nå om dagen er det fotball som gjelder for store og små⚽
Vi ønsker å stadig introdusere nye aktiviteter og idretter for barna våre, som viser stor entusiasme 🏅🏅

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.
                  Rammeplanen 2017

«Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs.»

Anders, 5 år