Velkommen til Valle Hovin Idrettsbarnehage

I Valle Hovin Idrettsbarnehage legges grunnlaget for bevegelsesglede inne og ute. Barna skal oppleve trivsel i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet.

Motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen. Å mestre grunnleggende fysiske ferdigheter er av stor betydning for barns utvikling og evne til å leke.

Les mer om oss her

Siste fra Facebook

Vi er opptatt av å skape trygge og gode læringsmiljø i barnehagen vår. Dette er noe både store og små drar nytte av i hverdagen👍

"Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring"
rammeplan for barnehagen 2017
... Se merSe mindre

"En ektefelle er den fellen man går i når man gifter seg"

Ukjent