ULNA - Vi griper barndommens muligheter!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som eier og drifter 20 barnehager i Norge.
Barnehagene i Norge ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner ift størrelse, konsept, innhold og utforming. ULNA har også tolv barnehager i Sverige og to i Tyskland.

ULNAs satsningsområde

"Se meg, vær der for meg"

En helhetlig satsning som skal fremme barns psykiske helse og livsmestring!

Et samarbeidsprosjekt med Stine Sofies Stiftelse og Line Melvold (Styd Kommunikasjon)

98

% pedagogdekning

5

Fylker

20

Barnehager

1100

Barn