ULNA - Vi griper barndommens muligheter!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som drifter 21 barnehager i Norge.
Barnehagene i Norge ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner ift størrelse, konsept, innhold og utforming.

ULNAs satsningsområde

"Se meg, vær der for meg"

En helhetlig satsning som skal fremme barns psykiske helse og livsmestring!

Et samarbeidsprosjekt med Stine Sofies Stiftelse og Line Melvold (Styd Kommunikasjon)