Pressemelding 3. oktober

ULNA- barnehagene overtok Skinsnesheia Barnehage i Mandal 3. oktober. Skinsnesheia Barnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag. «Vi gleder oss til å bli en del av ULNA- familien og ser frem til en ny og spennende epoke. Vi er veldig trygge på at barnehagen vil bli drevet videre i samme ånd som før, til det beste for barn, foresatte og ansatte i Skinsnesheia barnehage....", sier eierne Karen, Ingunn og Torunn, som alle tre fortsetter å arbeide i barnehagen.

 

ULNA- barnehagene ønsker å forme fremtidens barnehager, med robuste barn, kvalitet og kompetanse i fokus. Det viktigste vi gjør for det enkelte barnet og samfunnet som helhet er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen for barnehager, Barnekonvensjonen og ULNA- barnehagenes satsing innen psykisk og fysisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at nødvendige forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted.

Vår visjon er: “Vi griper barndommens muligheter”

ULNA barnehagene har 25 barnehager i Norge, og sikrer en god barnehagehverdag for 1.400 barn. Hovedkontoret ligger på Nordkisa.​

Skinsnesheia Barnehage er eid av Torunn Areklett Berentsen, Karen Margrete Thomassen og Ingunn Ousland Spetland, som har drevet barnehagen siden oppstarten i 2005, i 17 år. Barnehagen ligger på Skinsnesheia rett vest for Mandal sentrum i Lindesnes kommune og har 125 ivrige barn. Alle tre eierne fortsetter å jobbe i barnehagen.

«ULNA barnehagene er veldig stolte og glade for at vi fant mange fellesnevnere med eierne av Skinsnesheia bhg, med tanke på det å drive en god barnehage. Vi ser frem til å få en solid og godt drevet barnehage med på laget. Vi gleder oss til å bli kjent og jobbe videre med barna, foresatte og de ansatte i Skinsnesheia Barnehagene» sier Daglig leder i ULNA- barnehagene Laila Haugen.

ULNA- barnehagene og Skinsnesheia Barnehage kan kontaktes ved spørsmål.

 

For mer informasjon: www.ulna.no og www.skinsnesheia-bhg.no   

Kontaktinformasjon: 
ULNA- barnehagene                                                              Skinsnesheia Barnehage
Laila Haugen/Daglig leder                              Torunn A. Berentsen og Karen M.Thomassen,                                                                                                                styrere/eiere

Telefon: 48 27 15 39                                                                        Telefon: 38 26 59 80

E-post: laila.haugen@ulna.no                                               E-post: post@skinsnesheia-bhg.no