Pressemelding 28. oktober

Det er med glede at vi i dag kan informere om at vi overtar Kragerud Barnehage As med virkning fra 28.10.2022. Kragerud Barnehage ligger på Hellerudsletta rett nord for Oslo i Lillestrøm kommune.

ULNA barnehagene overtar Kragerud Barnehage      

ULNABarnehagene overtarKragerud Barnehage med virkning fra 28.10.2022.KragerudBarnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.   

Kragerud Barnehage er eid av Susanne Hansson, Hans Bäckström og Trond Espen Hansen, som har drevet barnehagen siden 2009, altsåover13 år. Barnehagen er beliggendepå Hellerudsletta i Lillestrømkommune og har 60 ivrige barn. 

«ULNA- barnehagene er veldig stolte og glade for at vi fant mange fellesnevnere i forhold til å drive barnehage med eiere av Kragerud. Vi gleder oss til å få en solid og godt drevet barnehage med på laget. Vi gleder oss til å bli kjent og jobbe videre med barna, foresatte og de ansatte i Kragerud Barnehagene» sier Daglig leder i ULNA- barnehagene Laila Haugen. 

ULNA- barnehagene og Kragerud Barnehage kan kontaktes ved spørsmål. 

For mer informasjon: 
www.ulna.no 
www.kragerud-barnehage.no 

 

Kontaktinformasjon: 
 
ULNA Barnehagene
                                                                        Kragerud Barnehage 
Laila Haugen/Daglig leder                                                              Susanne Hansson/Styreleder 
Telefon: 48 27 15 39                                                                       Telefon: 907 47 297 
E-post: laila.haugen@ulna.no                                                        E-post: susanneh@kragerud-barnehage.no