Pressemelding 27. oktober

Vi kan med glede informere om at ULNA- barnehagene overtar Vang Aktivitetsbarnehage på Hamar med virkning fra 27.10.2022. Vang Aktivitetsbarnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.

ULNA barnehagene overtar Vang Aktivitetsbarnehage      

Vang Aktivitetsbarnehageer eid av Christine og Trine Elisabeth Gleditsch, som har drevet barnehagen siden åpningen i 2009, altså i 13 år. Barnehagen er beliggende i Øvre Vang i Hamar kommune og har 3 avdelinger.

. 

«ULNA- barnehagene er veldig stolte og glade for at vi fant mange fellesnevnere i forhold til å drive barnehage med eierne av Vang Aktivitetsbarnehage. Vi gleder oss til å få en solid og godt drevet barnehage med på laget, samt en god og kompetent gruppe ansatte med Trine i spissen. Vi gleder oss til å bli kjent og jobbe videre med barna, foresatte og de ansatte i Vang Aktivitetsbarnehage» sier Daglig leder i ULNA- barnehagene Laila Haugen. 

ULNA- barnehagene og Vang Aktivitetsbarnehage kan kontaktes ved spørsmål. 

For mer informasjon: 
www.ulna.no 
www.vangaktivitets.barnehage.no 

 

Kontaktinformasjon: 
 
ULNA Barnehager
                                                                Vang Aktivitetsbarnehage  
Laila Haugen/Daglig leder                                                     Trine Elisabeth Gleditsch/styrer

Telefon: 48 27 15 39                                                             Telefon: 90 93 60 67 
E-post: laila.haugen@ulna.no                                                E-post: nerbybhg_trine@msn.com