Veiledere

ULNA- barnehagene jobber for at barn skal ha et trygt, inkluderende og helsefremmende miljø. Vi har utarbeidet to veiledere for våre ansatte i dette viktige arbeidet.

Alle barn har rett til å vokse opp i trygge omgivelser, med voksne
rundt seg som de kan stole på, i sin nære omgangskrets og i barnehagen.

Du kan lese våre veiledere her;

  • Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser HER 
  • "Se meg- vær der for meg" HER