Velkommen til Valle Hovin Idrettsbarnehage

I Valle Hovin Idrettsbarnehage legges grunnlaget for bevegelsesglede inne og ute. Barna skal oppleve trivsel i sin aktive hverdag, bli trygge på kroppen sin og ta med de gode vanene resten av livet.

Motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen. Å mestre grunnleggende fysiske ferdigheter er av stor betydning for barns utvikling og evne til å leke.

Les mer om oss her

Siste fra Facebook

Sammen gjør vi hverandre gode!
Barns psykiske helse er fokus i alle ULNA-barnehagene, og vi jobber kontinuerlig for å skape godt og trygt miljø hos oss💕gjennom ulike aktiviteter skaper vi grobunn for å fremme en god psykisk helse hos alle barn!
I kveld har vi hatt en god og inspirerende fagkveld, med fokus på kommunikasjon og den viktige rollen vi voksne innehar.
... Se merSe mindre

Sammen gjør vi hverandre gode! 
Barns psykiske helse er fokus i alle ULNA-barnehagene, og vi jobber kontinuerlig for å skape godt og trygt miljø hos oss💕gjennom ulike aktiviteter skaper vi grobunn for å fremme en god psykisk helse hos alle barn! 
 I kveld har vi hatt en god og inspirerende fagkveld, med fokus på kommunikasjon og den viktige rollen vi voksne innehar.

«Det er fint med besteforeldre, men de er litt skrukkete.»

Ukjent