ULNA - Vi griper barndommens muligheter!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som eier og drifter 20 barnehager i Norge.
Barnehagene i Norge ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner ift størrelse, profil, innhold og utforming. ULNA har også tolv barnehager i Sverige og to i Tyskland.

ULNAs satsningsområde

"Se meg, vær der for meg"

Et samarbeidsprosjekt med
Stine Sofies Stiftelse

Sammen jobber vi for en barndom uten vold.

98

% pedagogdekning

5

fylker

20

barnehager

1000

barn