ULNA - Vi griper barndommens muligheter!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som eier og drifter 20 barnehager i Norge.
Barnehagene i Norge ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner ift størrelse, konsept, innhold og utforming. ULNA har også tolv barnehager i Sverige og to i Tyskland.

ULNAs satsningsområde

"Se meg, vær der for meg"

En helhetlig satsning som skal fremme psykisk helse og livsmestring!

Et samarbeidsprosjekt med Stine Sofies Stiftelse og Line Melvold (Styd Kommunikasjon)

98

% pedagogdekning

5

Fylker

20

Barnehager

1100

Barn