Å skape en pause fra krigstanker

De siste 3 ukene har ULNA- barnehagene, på frivillig basis, arrangert aktiviteter for barn og ungdom fra Ukraina som har vært plassert på akuttmottak på Scandic Helsfyr.

De første flyktningene kom søndag 6. mars til Scandic Hotell Helsfyr. Hotellet er en del av beredskapstilbudet i Oslo kommune og har plass til 1000 flykninger.

Da Silje Alvheim og Laura Diaz, tjenesteledere i to av ULNA- barnehagene som ligger i nærheten til Scandic Helsfyr, hørte at det kom mange barn til hotellet, ønsket de å bidra. Med hjelp fra ukrainsk talende ansatt og foresatte, fikk man oversatt informasjon om aktivitetene. De tok kontakt og inviterte barn og ungdom til lek og samvær i Valle Hovin idrettsbarnehage etter barnehagens åpningstid

De har i barnehagen, sammen med flere frivillige ULNA- medarbeidere, lagt til rette for en rekke ulike aktiviteter tilpasset alderen 0- 18 år. Det har vært meget populært med gaming, byggelek, fysisk lek, innebandy, ansiktsmaling og filmkveld. Det viktigste i tilbudet har vært å skape en arena for å være sammen og et møtested utenfor hotellet. Her i barnehagen får man en pause fra hverdagen, hvor leken står i sentrum. Det blir også servert enkel snacks, frukt og saft/kaffe. 

               

 

Tilbudet har og er svært godt likt av de som har benyttet seg av det tilbudet. Den første kvelden kom det noen få, andre kveld kom det 50 barn og foreldre, tredje kvelden kom det rundt 100 barn og foreldre og på det meste har de frivillige ansatte i ULNA- barnehagene tatt imot 130 barn og foreldre.

   

Initiativtakerne Silje og Laura er takknemlig for de positive tilbakemeldingene de får fra de som kommer på aktivitetene og fra kommunen.

 

Vi ønsker å takke leverandører som har sponset med frukt, leker og diverse utstyr.

MILAS som sponset med mange leker til barna.

Økern Engros og BAMA som har sponset med frukt. 

Tusen takk til foresatte som har bidratt.